Startsida

Välkommen!


SKB, Svartkärrets Koloniområde och Båthamn, 

beläget strax utanför Enköping vid Mälaren.


Under drygt 30 år har området utvecklats till

en lugn oas för rekreation.


Tillsammans vårdar vi våra värden. Här finns

stugor, trädgårdar, båthamn, sjösättningsramp,

lekplats, grillplatser, boulebana, Servicehus,

Föreningsstuga, parkering och ytor att ströva

på eller bara vara och njuta.

Årets två stora projekt klara

Lekplats

Parkering

Våra samarbetspartners

Och fina stugområde

I vårt område kör vi 

hänsynsfullt

Vintervilan inledd

Tryggt att så många är i området

även under vinterhalvåret

Vår populära hamn

Nya lekplatsen och 

utökade/förbättrade 

parkeringen stöds av:

Höstvackert

AKTUELLT 

Vattnet avstängt i området

Servicehuset stängt