Möte för AM och medlemmar som nyttjar båtplats

TILL ALLA AM OCH MEDLEMMAR SOM ANVÄNDER SIN BÅTPLATS

Möte 21 augusti klockan 16.00 i föreningshuset.

– Årets aktiviteter, tider mm, synpunkter, frågor
– Tömning av båttoalett
– Skötseln av hamnen
– Arbeta andra dagar än arbetsdagar
Föreningens byggnation av gemensamhetsanläggning
Behov av arbetsinsatser
– Förslag på förbättringar, åtgärder, aktiviteter mm
– Övriga punkter som önskas ta upp
– Avslutning

Vi träffas, pratar, dricker kaffe och något därtill.

Vid regn är vi inomhus, annars ute. Vi har nya sittbänkar men om de inte räcker till kan det vara bra att ha med en stol.

Väl mött!
Styrelsen