Byggnationen är i full gång!

Vårt duktiga byggteam har påbörjat byggnationen av servicebyggnaden! Fort går det också!

Till sin hjälp har de även grym uppbackning av ett gäng som sköter markservicen!

Nu är även låset bytt till bommen så nu börjar vi använda de nya nycklarna som alla haft möjlighet att kvittera ut!

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.