Årets första möte

Styrelsen har idag 5 februari haft årets första styrelsemöte. Den stora punkten på mötet var naturligtvis det nya servicehuset som kommer att byggas upp nu på vårkanten. Vi hoppas att så många medlemmar och AM som möjligt vill vara med och hjälpa till vid byggnationen och mer information om hur det kommer att gå till kommer framöver. Håll utkik på hemsidan och i e-posten för information.

 

Utöver bygget kommer det att bli arbetsdagar då vi hoppas att medlemmar och AM vill komma och arbeta för att vårt fina område ska fortsätta vara fint. Mer info om tid och plats samt vad som ska uträttas kommer i separata utskick. Vi har även en del frivilligåtaganden som utförs under hela säsongen också och det finns fortfarande saker att göra. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till.

 

Under våren/sommaren/hösten kommer jag även att försöka göra några reportage kring några av medlemmarnas odlingar/byggen/projekt och lägga upp på hemsidan. Har du något du tror att andra skulle vara intresserad av, kontakta Joakim i styrelsen för att få en chans att visa upp det på hemsidan. Tips, idéer, smarta lösningar, fina planteringar, staketbyggen, boule-tävling, en fin fiskefångst, etc. Allt är av intresse!

 

Vi är nog flera som nu börjat längta efter våren och att se hur Svartkärret åter börjar blomma upp efter vintermörkret och kylan. Snart gott folk…

Servicehuset

Det började med ett spadtag!

img_0773

Voilà, en grundplatta hade kommit på plats!

img_0774

En duk lades på medan diverse kablar, ledningar och avlopp drogs.

img_0775

Nu står den där och väntar på våren då själva stugan ska börja byggas. Då hoppas vi att många starka och duktiga svartkärrsmedlemmar och AM vill vara med och bygga vår stuga! Vi ses i vår!

img_0776

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

Arbetsdagen 16/10

Lite bilder från senaste arbetsdagen:

img_0766

Lite nya skyltar i området.

img_0767

En ny ramp till gräsklipparen.

img_0768

En rejäl vedhög för framtida grillning.

img_0771

Förberedelser inför bygget av det nya servicehuset.

img_0769

Naturligtvis städades det och gjordes fint i området också!

Årets sista arbetsdag

Hej alla medlemmar

 

Söndag den 16 oktober klockan 10.00 är det årets sista gemensamma arbetsdag. Då ska vi bl.a. vinterförvara utemöbler, renovera bryggor, städa och göra fint i området och en hel del annat. Se separat utskick.

Vi kommer i samband med detta även att stänga av vattnet i området och det är viktigt att alla kranar är öppna.

 

Vi ses!

Möte för AM och medlemmar som nyttjar båtplats

TILL ALLA AM OCH MEDLEMMAR SOM ANVÄNDER SIN BÅTPLATS

Möte 21 augusti klockan 16.00 i föreningshuset.

– Årets aktiviteter, tider mm, synpunkter, frågor
– Tömning av båttoalett
– Skötseln av hamnen
– Arbeta andra dagar än arbetsdagar
Föreningens byggnation av gemensamhetsanläggning
Behov av arbetsinsatser
– Förslag på förbättringar, åtgärder, aktiviteter mm
– Övriga punkter som önskas ta upp
– Avslutning

Vi träffas, pratar, dricker kaffe och något därtill.

Vid regn är vi inomhus, annars ute. Vi har nya sittbänkar men om de inte räcker till kan det vara bra att ha med en stol.

Väl mött!
Styrelsen