Hamnen

För att stå i båtplatskö behöver du bli medlem och betala en avgift på 150 kronor per år. När en båtplats blir ledig erbjuds den i turordning via e-post.

 

För att ställa dig i kö kan du skicka ett mail till svartkarretstyrelse@gmail.com.

 

Du som redan har en båtplats kan ställa dig i vår byteskö. Skicka då mail till svartkarretstyrelse@gmail.com med dina önskemål.

 

Vill du ha tillgång till vår sjösättningsramp? Genom att bli rampmedlem får du tillgång till vår ramp. Blankett finns under blanketter.