Kontakt

Epost: svartkarretstyrelse@gmail.com
Hemsida: www.svartkarret.se

 

Styrelse:

Ordförande  Sam Bjuvin                                                        070 9481016

Kassör           Sture Gustafsson                                              076 9145175

Sekreterare  Joakim Brauer                                                  070 3209376

Ledamot       Gisela Rickberg                                                 073 0686762

Ledamot       Bruno Dahlén                                                    070 3701613

Ledamot       Kristina Cederlund                                           076 0095801

Suppleant     Thomas Sjödin                                                  070 6792906

Suppleant     Carina Pettersson                                            070 4965120

Områdesjour

Sam Bjuvin                                                                                070 9481016

Sture Gustafsson                                                                     076 9145175

Lars Judell                                                                                 072 9021068

Jonny Jansson                                                                          070 8248853

Revisorer

Lars Lundin                                                                                070 2513717

Paula Hautala                                                                            070 2694060

Gunnel Abrahamsson, suppleant                                          070 5248721

Valberedning

Erik Göthberg, sammankallande                                            070 5455142

Torbjörn Pernebro                                                                    076 1351881

Helena Vig, suppleant                                                              072 0093929

 

 

Frivilligåtaganden

Flaggning

Gunnel Abrahamsson            070 5248721

 

Nycklar

Lars Judell                                072 9021068

 

Mat o dryck vid arbetsdagar

Margareta Sjödin, ansvarig   070 6450063

Anita Hallman                          070 6760417

Anita Lundin                             070 5251854

Paula Hautala                           070 2694060

 

Sopor

Gunnel Abrahamsson              070 5248721

Eva o Sören Isaksson               076 5621108

Gösta Lönn, AM                       076 0291230

 

Hemsida

Joakim Brauer                           070 3209376

Sam Bjuvin                                070 9481016

S-O Johansson                          070 2115076

 

Aktivitetskommittén

Anne Ericsson                           070 6069269

Tomas Sjödin                            070 6792906

 

Gräsklippning

Tobias Hudin                             070 7831805

Torbjörn Pernebro                   076 1351881

Lars Judell                                  072 9021068

Kenneth Alarik                          072 3108045

 

Lekplatsen

Jonny Jansson                            070 8248853

 

Vatten

Torbjörn Pernebro                    076 1351881

Kent Johansson                          070 3179651

 

El

Thaiboy Burinak                         072 3091277

 

Bommar i området

Sture Gustafsson                       076 9145175

Lars Judell                                  072 9021068

Sam Bjuvin                                070 9481016

 

Blommor

Anita Hallman                           070 6760417

Eva Judell                                    076 2474814

Efva Sandell mfl                         070 2111136

 

Städning Föreningsstugan

Anne Ericsson                            070 6069269

Eva Judell                                    076 2474814

 

Inköp till Föreningsstugan

Anne Ericsson                            070 6069269

Eva Judell                                    076 2474814

 

Uthyrning Föreningsstuga

Gisela Rickberg                          073 0686762

 

Hamntoaletten

Områdesjouren                               se ovan

 

Servicehuset, tillsyn

Eva Dahlin                                  070 3060154

Entrékullen, parkeringen

Ingrid Pettersson                      070 2382586

 

Vattning

Gunilla Anterud                        076 8583915

Kenneth Alarik                         072 3108045

 

Lastbil

Joakim Eriksson                        073 6476523

 

Sjösättningskran

Centh Pettersson                     070 3751375

 

Tältgrupp

Bengt Jansson                          072 3160823

Kenneth Alarik                          072 3108045

Kenneth Ritzman                     070 3603983

Pontus Löfgren                         070 5341951

Kent Johansson                        070 3179651

Joakim Eriksson                        073 6476523

 

Bokrummet

Kristina Bjuvin                          070 9993211

Kristina Cederlund                   076 0095801

Eva judell                                   076 2474814