Arbetsdagen 16/10

Lite bilder från senaste arbetsdagen:

img_0766

Lite nya skyltar i området.

img_0767

En ny ramp till gräsklipparen.

img_0768

En rejäl vedhög för framtida grillning.

img_0771

Förberedelser inför bygget av det nya servicehuset.

img_0769

Naturligtvis städades det och gjordes fint i området också!

Årets sista arbetsdag

Hej alla medlemmar

 

Söndag den 16 oktober klockan 10.00 är det årets sista gemensamma arbetsdag. Då ska vi bl.a. vinterförvara utemöbler, renovera bryggor, städa och göra fint i området och en hel del annat. Se separat utskick.

Vi kommer i samband med detta även att stänga av vattnet i området och det är viktigt att alla kranar är öppna.

 

Vi ses!

Möte för AM och medlemmar som nyttjar båtplats

TILL ALLA AM OCH MEDLEMMAR SOM ANVÄNDER SIN BÅTPLATS

Möte 21 augusti klockan 16.00 i föreningshuset.

– Årets aktiviteter, tider mm, synpunkter, frågor
– Tömning av båttoalett
– Skötseln av hamnen
– Arbeta andra dagar än arbetsdagar
Föreningens byggnation av gemensamhetsanläggning
Behov av arbetsinsatser
– Förslag på förbättringar, åtgärder, aktiviteter mm
– Övriga punkter som önskas ta upp
– Avslutning

Vi träffas, pratar, dricker kaffe och något därtill.

Vid regn är vi inomhus, annars ute. Vi har nya sittbänkar men om de inte räcker till kan det vara bra att ha med en stol.

Väl mött!
Styrelsen