Startsida

Välkomna till området

Här ser Du ett urval av våra medlemmars fina bilder.

Har du en fin bild som Du skulle vilja ha med här på vår hemsida så skicka in den till Styrelsen.

Se fliken Kontakt för aktuell epost-adress.

Röstningen till Årets bild har startat och pågår t.o.m 31/10.


Se fliken 'Årets Bild' för info hur röstningen går till.

Båtupptagning och grensågning på Arbetsdagen 26 september

Hamnen sommaren 2019

Vi hjälps åt att hålla området i fint skick.

Rensning av vattenväxter är ett ständigt pågående arbete.

AKTUELLT

+ Vattnet har nu stängts av.

    Alla tappkranar är öppnade och

    kan vara så fram till det är dags att

    släppa på vattnet igen i vår.


+ 17 oktober kl 11.00

    Vattnet stängs av till området.

    Efter avstängningen ska alla

    kranar vara öppna tills våren.


+ 1 oktober

   Röstningen till Årets Bild har startat!

    Fantastiska 30 bidrag har lämnats in!

    se fliken Årets Bild för mer info.

Senast uppaterad: 2021-10-17

Startsidan Aktuellt


Uppaterad: 2021-10-06

Startsidan Aktuellt

Uppdaterad: 2021-10-01

Årets bild, Startsidan, Historik, Områdeskarta

Uppdaterad: 2021-09-30

Föreningen, Hamnen, Stadgar Trivselregler

Sjösättning maj 2020

Våra samarbetspartners

I vårt område är vi vaksamma och hänsynsfulla.  

Vår populära lekplats

Väl nyttjad utökad parkering